แนะนำคณะผู้บริหาร

Image is not available
นายเยี่ยม ดาโสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคอก
092-6351597
Image is not available
นายอภิสิทธิ์ สุขประโคน
รองนายกเทศมนตรีฯ
088-5808549
Image is not available
นางสาวบุณยวีร์ ดินจันทร์
รองนายกเทศมนตรีฯ
081-3603114
Image is not available
นายปานทอง นูหว้า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
062-4389572
Image is not available
จ่าสิบตำรวจเนตินัย ทุมมี
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
080-1660736
Arrow
Arrow
Slider


ล็อกอินเข้าระบบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

สถิติการเยี่ยมชม

เริ่มนับ 13 ก.ย. 2562
0281473
วันนี้วันนี้20
เมื่อวานเมื่อวาน33
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้189
เดือนนี้เดือนนี้20
ยอดรวมทั้งหมดยอดรวมทั้งหมด281473

คู่มือสำหรับประชาชน

 

 

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 

การมีส่วนร่วมผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/2bn25o                                                                                              

 

QR_code.png                                                                               

 
No-gift.jpg

 

                                                                                                                  292312696_5351397558251516_2080214828737075469_n.jpg286442760_712802996686948_7756508987056165948_n.jpg