ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ
และพสกนิกรชาวตำบลเขาคอก

แหล่งโบราณสถานบ่อน้ำตายอและปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่ที่บ้านเขาคอก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปากปล่องภูเขาไฟตำบลเขาคอก

 

ปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์.

 

ปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์.

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.