ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ
และพสกนิกรชาวตำบลเขาคอก

ชุมชนน่าอยู่

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

สร้างโอกาสพัฒนา

คุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.