ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ
และพสกนิกรชาวตำบลเขาคอก


 

 

 

 

กองส่งเสริมการเกษตร

 

 

นายปราโมทย์   พุทธิชาติ
นักบริหารงานการเกษตร

 

 

 

 

นางสาวชุติกาญจน์   สุขจิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.