ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ
และพสกนิกรชาวตำบลเขาคอก


 

 

กองช่าง

 


นายวุฒิศักดิ์   เดชโคบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

 


นายฉัตรชัย   ธนาริยกุล
นายช่างโยธา

 

นายทวน   คล่องใจ
เจ้าพนักงานธุรการ

นาย

ช่างไฟฟ้า

   

 

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.