ซ่อมแซมถนน เพื่อการสัญจรจรไปมาสะดวก

 

ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่จร้า

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.