7 พ.ค. 2559 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเขาคอก ห่วงใยประชาชนในช่วงหน้าฝน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงในพื้นที่บริการ 15  หมู่บ้าน เพื่อป้องกันประชาชนจากยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก >>คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่ม<<

 

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.