คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจากทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเขาคอก ร่วมใจกันทำบุญในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลอย(หลังใหม่) เพื่อความเป็นสิริมงคล 

>>คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่ม<<

 

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.