22 มี.ค. 2559 - ทต.เขาคอก และผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1-15 กิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย ร่วมกับที่ว่าการอำเภอประโคนชัย ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาคอก

>>คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่ม<<

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.